Více informací o autorovi

Emil Hakl se narodil pod pseudonymem Jan Beneš v březnu roku 1958 v Praze, kde dosud žije.

Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor tvorba textu 1987-1991, později ještě dva ročníky dramatického oboru tamtéž.

Pracoval jako aranžér, knihovník, strojník, zvukař, reklamní textař, literární redaktor, novinář a časopisecký editor.

V 80. letech se věnoval psaní veršů, dramatizaci knižních předloh a jejich realizaci v různých amatérských divadelních formacích. V roce 1988 zakládá spolu s několika dalšími volné literární sdružení Moderní analfabet, se kterým později spolupracovala řada autorů, divadelníků a hudebníků. Těžištěm aktivity sdružení byla pravidelná autorská vystoupení v různých pražských i mimopražských klubech. Na ně pak navázala podobná činnost v Literárním klubu 8. Spolupracoval také s literárním Pant klubem.

Prózu začal psát v roce 1998. Publikoval v řadě sborníků a knižních výborů (Německo, Rakousko, Polsko, Slovinsko, Francie, Velká Británie), novela O rodičích a dětech byla oceněna cenou Magnesia Litera 2003, přeložena do několika jazyků (viz rubrika překlady) a byl podle ní natočen stejnojmenný celovečerní film (rež. Vladimír Michálek, premiéra Praha, březen 2008).

V roce 2010 získal Cenu Josefa Škvoreckého za Pravidla směšného chování.
V roce 2013 Haklovi vychází román Skutečná událost, za který získal svou druhou Magnesii Literu za nejlepší prózu.

Vydal

Překlady

Vyšlo

  • O rodzicach i dzieciach, 2007, Pogranicze, Sejny, překladatel: Jan Stachowski
  • Of Kids & Parents, 2007, Twisted Spoon Press, Prague, překladatel: Marek Tomin
  • De padros e hijos, 2007, Melusina, Spain, překladatel: Kepa Uharte
  • Zoon en Vader, 2009, Voetnoot Publishers, Antverp, Belgium/The Netherlands, překladatel: Edgar de Bruin
obálka překladu Emil Hakl - O rodzicach i dzieciach obálka překladu Emil Hakl - Of Kids & Parents obálka překladu Emil Hakl - De padros e hijos obálka překladu Emil Hakl - Zoon en Vader

Pracuje se na překladu